Presentació

No és gens fàcil, en aquests moments, trobar artistes que facin de la creació un exercici de veritable llibertat. Massa sovint deixen que la tendència preponderant, o senzillament la moda, s'imposi a l'espontaneïtat i a la feina pregonament personal i rigorosa. Aleshores el resultat consistirà en alguna cosa que pretén encalçar-nos per provocar-nos, en comptes d'una obra viva que ens aproximi profundament a la realitat i ens alimenti interiorment.

Reflexions com aquestes em vénen al pensament i al teclat de l'ordinador a propòsit d'Oriol Sàbat, un home jove, independent, que es desenvolupa amb naturalitat i entusiasme, i que imprimeix caràcter personal tant pel que fa a les seves pintures, dibuixos, ceràmiques i escultures, com als seus poemes. En ell l'artista plàstic i el poeta concorden perfectament. I en tot el que fa hi ha una gran energia i passió. Una passió que transcorre impetuosa, però a la qual sap trobar mesura. Tal com ocorre en els millors casos, el que fa és deixar que l'obra sigui per si mateixa, d'acord amb una concepció que es va elaborant en una llarga tasca de gestació i ajustament.

La trajectòria d'Oriol Sàbat, malgrat les dificultats en què es troba actualment tot artista, i encara més si aspira a ser independent, és sòlida i la seva aportació valuosa. Les seves obres, ja siguin d'una disciplina o altra, les reconeixem immediatament com a seves. Aquesta condició constitueix una credencial, sense cap mena de dubte. I també són essencials la seva qualitat, la intensitat de la seva visió i la gran dedicació amb què viu la creació artística.

J. Corredor-Matheos

Presentació